Onsdag, 05 august 2020
 • Løve-Knudstrup Vandværk er hjemhørende i Kalundborg Kommune, men har også tilslutninger i Slagelse Kommune.
  Ca 500 husstande forsynes med noget af det bedste vand fra vandværket.

 • Er et vandværk ikke bare en stor samling rør, filtre og skruer? Både ja og nej. Et vandværk som Løve-Knudstrup vandværk er både kompliceret og såre enkelt i den måde det fungerer på.

 • På Løve-Knudstrup vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Vand er jo noget vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Derfor skal hygiejnen altid være i orden.

LØVE-KNUDSTRUP VANDVÆRK
Afholder generalforsamling onsdag den 24 januar 2018 kl. 19.30 i Løve forsamlingshus.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag-herunder forslag til vedtægsændringer
 5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollantsuppleant
 8. Eventuelt